• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

Poziv za dostavu ponuda za provođenje postupka jednostavne javne nabave. Za predmet nabave: Nabava i dostava robe/opreme –digitalni ultrazvuk sa jednom sondom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/M. Evidencijski broj nabave: JN/I: 13/2019

Objavljeno 21. kolovoza 2019.

Objavljeno 02. kolovoza 2019. Rok za dostavu ponuda do 13. kolovoza 2019. do 10:00h

Objavljeno 02. kolovoza 2019. Rok za dostavu ponuda do 13. kolovoza 2019. do 10:00h

Poziv za dostavu ponuda za provođenje postupka jednostavne javne nabave. Za predmet nabave: Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 05/2019

Objavljeno 13. kolovoza. 2019.

Objavljeno 26.srpnja 2019.

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala- pulsna irigacija , za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 12/2019

Objavljeno 13. kolovoza 2019.

Objavljeno 22.srpnja 2019. Rok za dostavu 02. kolovoza 2019. godine do 10:00 sati.

Objavljeno 22.srpnja 2019.

Nabava i dostava robe/opreme – prijenosni ultrazvučni uređaj s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:4/2019

Objavljeno 23. srpnja 2019. godine

Objavljeno 01.srpnja 2019. Rok za dostavu: 12. srpnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 01.srpnja 2019. Rok za dostavu: 12. srpnja 2019. do 10:00h.

Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi. Evidencijski broj nabave JN/I:9/2019

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Nabava i dostava robe/opreme – prijenosni ultrazvučni uređaj s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:4/2019

Objavljeno 06.lipnja 2019. Rok za dostavu: 17. lipnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 3/2019

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 29.svibnja 2019. Rok za dostavu: 31. svibnja 2019. do 12:00h.

Objavljeno 24.svibnja 2019. Rok za dostavu: 29. svibnja 2019. do 12:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 2/2019

Objavljeno 31.svibnja 2019.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 7/2019

Objavljeno 28.veljače 2019. Rok za dostavu: 08. ožujka 2019. do 12:00h.

Objavljeno 28.veljače 2019. Rok za dostavu: 08. ožujka 2019. do 12:00h.

Nabava i dostava svježeg voća i povrća za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 17/2018

Objavljeno 31.12.2018.

Objavljeno  31.12.2018.

Objavljeno 27.12.2018.
Rok za dostavu: 31.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 17.12.2018.
Rok za dostavu: 27.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 17.12.2018.
Rok za dostavu: 27.12.2018. do 12:00h

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala -kirurške rukavice, prema 3 grupe, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 16/2018

Objavljeno 31.12.2018.

Objavljeno 14.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za intravenozne kanile, volumetrijske pumpe i za infuzijsku terapiju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 12/2018

Objavljeno 21.11.2018.
Rok za dostavu: 23.11.2018. do 10:00h

Objavljeno 09.11.2018.
Rok za dostavu: 20.11.2018. do 10:00h

Objavljeno 09.11.2018.
Rok za dostavu: 20.11.2018. do 10:00h

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u krugu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru

Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave u Narodnim novinama (objavljeno 07.09.2018. u NN)

Nabava i dostava robe/opreme –Artroskopskog stupa 4 K rezolucije za operacionu salu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:04/2018

Objavljeno 10.08.2018.
Rok za dostavu: 21.08.2018. do 10:00h

Objavljeno 10.08.2018.
Rok za dostavu: 21.08.2018. do 10:00h

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/M. Evidencijski broj nabave: JN/I:07/2018

Objavljeno 24.07.2018.
Rok za dostavu: 06.08.2018. do 10:00h

Objavljeno 08.08.2018.

Nabavka/kupnja (u vlasništvo naručitelja), bolničkog informacijskog sustava-moduli prehrana i ljekarna (na postojeću opremu Naručitelja) i obuka radnika koji rade u sustavu, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:2/2018

Objavljeno 24.07.2018.

Objavljeno 21.06.2018.

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala (prema 4 grupe) za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:14/2018

Objavljeno 17.07.2018.

Objavljeno 17.07.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/6/2018

Objavljeno 21.05.2018.

Objavljeno 21.05.2018.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/5/2018

Objavljeno 21.05.2018.

Objavljeno 21.05.2018.

Nabava i dostava sredstava za čišćenje i higijenu prema 4 grupe za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/I:01/2018

Rok za dostavu ponuda je do 02.03.2018. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda je do 02.03.2018. do 12:00 sati.

Nabava i dostava raznih prehambenih proizvoda za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: B/I:14/2017

Rok za dostavu ponuda je do 02.01.2018. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda je do 02.01.2018. do 12:00 sati.

Nabava i dostava pribora za spajanje, šivanje, ligaturu te mjerni instrumenti, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 12/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za intravenozne kanile, volumetrijske pumpe i za infuzijsku terapiju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 11/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Nabavka/kupnja (u vlasništvo naručitelja), bolničkog informacijskog sustava, implementacija (na postojeću opremu Naručitelja) i obuka radnika koji rade u sustavu, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 10/2017

Početak: 10.11.2017, završetak 21.11.2017, 10:00 sati

Početak: 10.11.2017, završetak 21.11.2017, 10:00 sati

Nabava građevinsko-obrtničkih radova uređenja bolničkih soba i kupaona s wc-om na odjelu produženog liječenja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: B/I: 07/2017

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta
Evidencijski broj: B/I: 06/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj: B/I: 05/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava lijekova za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj: B/I: 04/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Sample Header