• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 8/2022

Objavljeno 29. kolovoza 2022.  godine.

Objavljeno 29. srpnja 2022.  godine. Rok za dostavu ponude je 08. kolovoza 2022. godine

Nabava seta za artroskopski stup, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 14/2021

Objavljeno 13. rujna 2021.  godine.

Objavljeno 30. kolovoza 2021.  godine. Rok za dostavu ponude je 10. rujna 2021. godine.

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 4/2021

Objavljeno 16. kolovoza 2021.  godine.

Objavljeno 09. kolovoza 2021.  godine.

Objavljeno 28. srpnja 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 09. kolovoza 2021. godine do 10:00 sati.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 3/2021

Objavljeno 09. srpnja 2021.  godine.

Objavljeno 23. lipnja 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 07. srpnja 2021. godine.

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije – nadogradnje glavne bolničke zgrade. Evidencijski br. nabave: JN/I: 13/2021

Objavljeno 05. srpnja 2021.  godine.

Objavljeno 22. lipnja 2021.  godine.

Objavljeno 10. lipnja 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 21. lipnja 2021. do 10:00 h.

Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 01/2021

Objavljeno 29. ožujka 2021.  godine.

Objavljeno 09. ožujka 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2021. godine. do 10:00 h.

Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda za potrebe Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 2/2021.

Objavljeno 30. ožujka 2021.  godine.

Objavljeno 19. veljače 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 05. ožujka 2021. godine.

Ugradnja lifta u sjeverno-istočnom dijelu glavne bolničke zgrade u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 7/2021.

Objavljeno 18. veljače 2021.  godine.

Objavljeno 04. veljače 2021.  godine. Rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2021. godine.

Izgradnja centralnog sustava za opskrbu medicinskim kisikom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 20/2020.

Objavljeno 09. veljače 2021.  godine.

Objavljeno 30. prosinca 2020.  godine. Rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2021. godine.

Nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju: Revizijska bescementna endoproteza kuka-modularni tip, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:6/2020

Objavljeno 02. prosinca 2020.  godine.

Objavljeno 05. studenog 2020.  godine.

Objavljeno 03. studenog 2020. Rok za dostavu ponude je 16. studenog 2020.

Ugradnja lifta u sjeverno-istočnom dijelu glavne bolničke zgrade u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 11/2020

Objavljeno 28. listopada 2020.  godine.

Objavljeno 15. listopada 2020. Rok za dostavu ponude je 26. listopada 2020.

Nabava 7 kreveta s pripadajućim madracima za pacijente na odjelu intenzivne njege, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 19/2020

Objavljeno 27. listopada 2020.  godine.

Objavljeno 12. listopada 2020. Rok za dostavu ponude je 22. listopada 2020.

Nabava i dostava bolničkih kreveta s pripadajućim noćnim ormarićima, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 8/2020

Objavljeno 08. listopada 2020.  godine.

Objavljeno 22. rujna 2020. Rok za dostavu ponude je 02. listopada 2020.

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potecijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 05/2020.

Objavljeno 12. kolovoza 2020.  godine.

Objavljeno 28. srpnja 2020. Rok za dostavu ponude je 7. kolovoza. 2020.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 3/2020.

Objavljeno 25. lipnja 2020.  godine.

Objavljeno 08. lipnja  2020. Rok za dostavu ponude je 18. lipnja. 2020.

Nabava i dostava robe/opreme - nabava i dostava uređaja za mjerenje acidobaznog statusa za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 17/20200

Objavljeno 18. lipnja 2020.  godine.

Objavljeno 05. lipnja  2020. Rok za dostavu ponude je 15. lipnja. 2020.

Nabava i dostava robe/opreme - nabava i dostava sukcijskih pumpi, za potrebe operacijske sale Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 15/2020

Objavljeno 29. lipnja 2020.  godine.

Objavljeno 27. svibnja 2020. Rok za dostavu ponude je 08. lipnja. 2020.

Nabava i dostava robe/opreme - aplikacija e-Protokol i e-Ured, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 16/2020

Objavljeno 20. svibnja 2020.  godine.

Objavljeno 28. travnja 2020. Rok za dostavu ponude je 08. svibnja. 2020.

Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 2/2020

Objavljeno 06. travnja 2020.  godine.

Objavljeno 18. ožujka 2020. Rok za dostavu ponuda do 30 . ožujka 2020.

Nabava i dostava robe/opreme. Nabava i dostava sukcijskih pumpi (dva komada) za potrebe operacijske sale. Evidencijski broj nabave: JN/I: 15/2020

Objavljeno 09. travnja 2020.  godine.

Objavljeno 16. ožujka 2020. Rok za dostavu ponuda do 26. ožujka 2020.

Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:01/2020

Objavljeno 24. ožujka 2020.  godine.

Objavljeno 10. ožujka 2020. Rok za dostavu ponuda do 20. ožujka 2020.

Rekonstrukcija Operacijske sale i Jedinice intenzivnog liječenja za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 14/2020

Objavljeno 19. veljače. 2020.

Objavljeno 07. veljače 2020. Rok za dostavu ponuda do 17. veljače 2020.

Nabava i dostava lijeka enoksaparin, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:13/2020

Objavljeno 12. veljače. 2020.

Objavljeno 31. siječnja 2020. Rok za dostavu ponuda do 10. veljače 2020.

Nabava i dostava robe/opreme–Nabava i dostava EKG sučelja za postojeći uređaj i nabavka dvije nove sonde (linearna i sektorska) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:14/2019

Objavljeno 11. studenog. 2019.

Objavljeno 23. listopada 2019. Rok za dostavu ponuda do 04. studenog 2019.

Poziv za dostavu ponuda za provođenje postupka jednostavne javne nabave. Za predmet nabave: Nabava i dostava robe/opreme –digitalni ultrazvuk sa jednom sondom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/M. Evidencijski broj nabave: JN/I: 13/2019

Objavljeno 21. kolovoza 2019.

Objavljeno 02. kolovoza 2019. Rok za dostavu ponuda do 13. kolovoza 2019. do 10:00h

Objavljeno 02. kolovoza 2019. Rok za dostavu ponuda do 13. kolovoza 2019. do 10:00h

Poziv za dostavu ponuda za provođenje postupka jednostavne javne nabave. Za predmet nabave: Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I: 05/2019

Objavljeno 13. kolovoza. 2019.

Objavljeno 26.srpnja 2019.

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala- pulsna irigacija , za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 12/2019

Objavljeno 13. kolovoza 2019.

Objavljeno 22.srpnja 2019. Rok za dostavu 02. kolovoza 2019. godine do 10:00 sati.

Objavljeno 22.srpnja 2019.

Nabava i dostava robe/opreme – prijenosni ultrazvučni uređaj s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:4/2019

Objavljeno 23. srpnja 2019. godine

Objavljeno 01.srpnja 2019. Rok za dostavu: 12. srpnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 01.srpnja 2019. Rok za dostavu: 12. srpnja 2019. do 10:00h.

Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi. Evidencijski broj nabave JN/I:9/2019

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Objavljeno 10.lipnja 2019. Rok za dostavu: 21. lipnja 2019. do 10:00h

Nabava i dostava robe/opreme – prijenosni ultrazvučni uređaj s color dopplerom za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I:4/2019

Objavljeno 06.lipnja 2019. Rok za dostavu: 17. lipnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 3/2019

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 05. lipnja 2019.

Objavljeno 29.svibnja 2019. Rok za dostavu: 31. svibnja 2019. do 12:00h.

Objavljeno 24.svibnja 2019. Rok za dostavu: 29. svibnja 2019. do 12:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 2/2019

Objavljeno 31.svibnja 2019.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Objavljeno 13.svibnja 2019. Rok za dostavu: 23. svibnja 2019. do 10:00h.

Nabava i dostava raznih prehrambenih proizvoda za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 7/2019

Objavljeno 28.veljače 2019. Rok za dostavu: 08. ožujka 2019. do 12:00h.

Objavljeno 28.veljače 2019. Rok za dostavu: 08. ožujka 2019. do 12:00h.

Nabava i dostava svježeg voća i povrća za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 17/2018

Objavljeno 31.12.2018.

Objavljeno  31.12.2018.

Objavljeno 27.12.2018.
Rok za dostavu: 31.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 17.12.2018.
Rok za dostavu: 27.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 17.12.2018.
Rok za dostavu: 27.12.2018. do 12:00h

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala -kirurške rukavice, prema 3 grupe, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 16/2018

Objavljeno 31.12.2018.

Objavljeno 14.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Objavljeno 12.12.2018.
Rok za dostavu: 21.12.2018. do 12:00h

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za intravenozne kanile, volumetrijske pumpe i za infuzijsku terapiju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave JN/I: 12/2018

Objavljeno 21.11.2018.
Rok za dostavu: 23.11.2018. do 10:00h

Objavljeno 09.11.2018.
Rok za dostavu: 20.11.2018. do 10:00h

Objavljeno 09.11.2018.
Rok za dostavu: 20.11.2018. do 10:00h

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u krugu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru

Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave u Narodnim novinama (objavljeno 07.09.2018. u NN)

Nabava i dostava robe/opreme –Artroskopskog stupa 4 K rezolucije za operacionu salu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:04/2018

Objavljeno 10.08.2018.
Rok za dostavu: 21.08.2018. do 10:00h

Objavljeno 10.08.2018.
Rok za dostavu: 21.08.2018. do 10:00h

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/M. Evidencijski broj nabave: JN/I:07/2018

Objavljeno 24.07.2018.
Rok za dostavu: 06.08.2018. do 10:00h

Objavljeno 08.08.2018.

Nabavka/kupnja (u vlasništvo naručitelja), bolničkog informacijskog sustava-moduli prehrana i ljekarna (na postojeću opremu Naručitelja) i obuka radnika koji rade u sustavu, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:2/2018

Objavljeno 24.07.2018.

Objavljeno 21.06.2018.

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala (prema 4 grupe) za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: JN/I:14/2018

Objavljeno 17.07.2018.

Objavljeno 17.07.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Objavljeno 18.06.2018.

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/6/2018

Objavljeno 21.05.2018.

Objavljeno 21.05.2018.

Nabava i dostava lijekova-infuzijske otopine za potrebe specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/5/2018

Objavljeno 21.05.2018.

Objavljeno 21.05.2018.

Nabava i dostava sredstava za čišćenje i higijenu prema 4 grupe za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: J/I:01/2018

Rok za dostavu ponuda je do 02.03.2018. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda je do 02.03.2018. do 12:00 sati.

Nabava i dostava raznih prehambenih proizvoda za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave: B/I:14/2017

Rok za dostavu ponuda je do 02.01.2018. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda je do 02.01.2018. do 12:00 sati.

Nabava i dostava pribora za spajanje, šivanje, ligaturu te mjerni instrumenti, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 12/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava medicinskog potrošnog materijala za intravenozne kanile, volumetrijske pumpe i za infuzijsku terapiju, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 11/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2017, 10:00 sati

Nabavka/kupnja (u vlasništvo naručitelja), bolničkog informacijskog sustava, implementacija (na postojeću opremu Naručitelja) i obuka radnika koji rade u sustavu, za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: BN/I: 10/2017

Početak: 10.11.2017, završetak 21.11.2017, 10:00 sati

Početak: 10.11.2017, završetak 21.11.2017, 10:00 sati

Nabava građevinsko-obrtničkih radova uređenja bolničkih soba i kupaona s wc-om na odjelu produženog liječenja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj nabave: B/I: 07/2017

Nabava usluga zbrinjavanja zaraznog, potencijalno zaraznog otpada i oštrih predmeta
Evidencijski broj: B/I: 06/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 7.8.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava sredstava za dezinfekciju za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj: B/I: 05/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Nabava i dostava lijekova za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Evidencijski broj: B/I: 04/2017

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.5.2017, 10:00 sati