• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

Dobrodošli

Specijalna bolnica za ortopediju je moderan centar za liječenje ortopedskih bolesti. Današnji naziv Specijalna bolnica za ortopediju nastao je 1994. godine. Pod tim imenom bolnica djeluje kroz tri odjela: ortopedski, produženo liječenje i fizijatrijski odjel. Kapacitet bolničkih kreveta je 150.

Čemu težimo

Novim i inovativnim načinima liječenja želimo se svrstati među najpoznatije i najcjenjenije hrvatske zdravstvene ustanove.

— Mate Kutleša, ravnatelj

Povijest

Izgradnja ove bolnice počela je 1932.godine, a sa radom je počela 1936. Prvi ravnatelj bio je dr.Niko Barišić – kirurg. To je bila Opća banovinska bolnica, sa 60-ak kreveta, a vrlo brzo registrira se 80 kreveta ( internistički, kirurški, porodiljski i 10-ak kreveta za zarazne bolesnike).Zaposlenih je bilo 30-ak, a medicinsko osoblje se sastojalo od 2-3 liječnika i nekoliko časnih sestara – bolničarki.

Kroz II svjetski rat bolnica mijenja ime u Bolnica 8. korpusa, a kasnije se pak zove Armijska bolnica. Od 25.rujna 1945. godine bolnica radi pod imenom Okružna bolnica. Zbog teškog ratnog nasljeđa, kao što su ozljede ekstremiteta sa kroničnim gnojenjima i velikog broja oboljelih od koštano-zglobne TBC, nametnula se potreba masovnog zbrinjavanja takvih pacijenata u specijaliziranu ustanovu. Tako, 1946.godine od Opće bolnice postaje Bolnica za TBC kostiju.

Godine 1952.dograđeno je tzv.južno krilo bolnice, čime se kapacitet povećao na 200 kreveta.Zbog navedene problematike, organizira se školska nastava za djecu, okupaciona i radna terapija, te skroman obim fizikalnih postupaka. Svakodnevno su organizirane kino predstave u ljetnim mjesecima, kao i zabavne priredbe na platou ispred bolnice, koje su bolesnici pratili iz kreveta.

Poboljšanjem standarda mijenjala se i narodna patologija.Liječnička ekipa okreće se kongenitalnim anomalijama, degenerativnim i reumatskim bolestima te traumama lokomotornog trakta. Godine 1961. bolnica je preimenovana u Ortopedsku bolnicu. Obrazuju se medicinski profili, stvara se transfuziološki kabinet, odjel intenzivne njege, adaptira se moderni dječji odjel.

Godine 1964. provodi se prva halotanska anestezija u bolnici, kao i prva endoprotetska zamjena zgloba, što su vrlo rijetke ustanove obavljale. 1965.godine u Biogradu se održavaju Ortopedski dani. Kao priznanje stručnom radu liječničkog tima održani su 1977. godine još jedni Ortopedski dani. Tijekom 1985. godine počela je izgradnja Odjela za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Domovinski rat bolnica nije dočekala nespremno. Već tijekom kolovoza 1991.godine u podzemnom hodniku uređena je ratna bolnica, sa 60-ak kreveta. Organiziran je kompletan život u gotovo nemogućim uvjetima, uključujući i operacionu salu. Tako je bolnica djelovala 22 mjeseca. Tijekom domovinskog rata bolnica je radila kao ustanova civilnog i ratnog saniteta.