• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

U smislu članka 76. i 77. Zakona, postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa i to su trgovačka društva/obrti:
- Obrt „Orieta“ istraživanje tržišta Zadar.
Navedenim gospodarskim subjektima nije dozvoljeno sudjelovanje u ovom postupku javne nabave u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja.

Postupci u tijeku

Predmet nabave: Ugradbeni materijali za ortopediju (prema 3 grupe). Evidencijski broj nabave: 09/2019.

Rekonstrukcija sjeverozapadnog krila drugog kata bolničke zgrade (obnova bolničkih soba i ugradnja kupaonica, izmjena elektroinstalacija i termo instalacija) Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Poziv za prethodno savjetovanje: traje od 30.05. , zaključno sa 04.06.2018.

Nabava i dostava sterilizatora za instrumente i ostali materijal u operacijskoj sali za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Evidencijski broj nabave 07/2018

Rekonstrukcija sjeverozapadnog krila drugog kata bolničke zgrade (obnova bolničkih soba i ugradnja kupaonica, izmjena elektroinstalacija i termo instalacija) Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.

Ugradbeni materijali za ortopediju - okvirne potrebe za razdoblje od 1 godine