• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

Otvoreni natječaji za posao

Obavijesti

Objavljeno 28.  prosinca 2018.

Zatvoreni natječaji za posao

Početak 14. lipnja 2019., traje do 22.  lipnja 2019.

Početak 14. lipnja 2019., traje do 22.  lipnja 2019.

Početak 07. ožujka 2018., traje do 14. ožujka 2018.

Početak 22. prosinca 2017., traje do 02. siječnja 2018.

Početak 22. prosinca 2017., traje do 02. siječnja 2018.

Početak 22. prosinca 2017., traje do 02. siječnja 2018.

Početak 10. studenog 2017., traje do 17. studenog 2017.

Početak 29. rujna 2017., traje do 6. listopada 2017.

Početak 29. rujna 2017., traje do 6. listopada 2017.

Početak 29. rujna 2017., traje do 6. listopada 2017.

Početak 8. rujna 2017., traje do 15. rujna 2017.

Početak 2. kolovoza 2017., traje do 9. kolovoza 2017.

Početak 21. srpnja 2017., traje do 28. srpnja 2017.

Početak 21. srpnja 2017., traje do 28. srpnja 2017.

Početak 26. travnja 2017., traje do 3. svibnja 2017.

Početak 26. travnja 2017., traje do 3. svibnja 2017.

Početak 26. travnja 2017., traje do 3. svibnja 2017.