• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
 • Centrala: 023 / 206-050
 • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
 • Centrala
  023 / 206-050
 • Centralni upis pacijenata
  023 / 206-062

Poštovani,

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru za prihvat donacija postupa u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15); ``primljene donacije su namjenska sredstva koja proračun i proračunski korisnici ostvare od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna,`` te prema uputi Ministarstva zdravlja u skladu sa dopisom samostalnog sektora za financijske poslove Klasa: 030-01/16-01/36 , URBROJ: 534-08-1-2/1-16-01 od 19. srpnja 2016 godine u Zagrebu.

Podaci o donacijama se u skladu s odredbom članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) objavljuju na službenoj stranici: https://ortopedija-biograd.hr/ (INFORMACIJE - FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI)

Ukoliko ste voljni pomoći Specijalnoj bolnici za ortopediju doniranjem financijskih sredstava, proizvoda, usluga ili radova vezano za poboljšanje kvalitete medicinske skrbi na području Zadarske županije, molimo Vas da na e-mail adresu: ``uredravnatelja@ortopedija-biograd.com`` Specijalne bolnice za ortopediju pošaljete ispunjeno pismo namjere (u donjem linku) kako bi se donacija mogla realizirati.

Iznimno, zbog većeg broja zahtjeva za novčanim donacijama namijenjenim za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 donacija se može izvršiti bez prethodno opisane procedure direktnom uplatom na račun Specijalne bolnice za ortopediju Biograd:

 • IBAN: HR4824020061100592592 
 • Opis plaćanja: Donacija za borbu protiv COVID-19
 • Model plaćanja: 99