• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062

Post COVID-19 rehabilitacija je desetodnevni ambulanti program namijenjen osobama koje su preboljele COVID-19, te imaju poteškoća sa:

- otežanim disanjem

- zamorom

- ukočenosti zglobova

- slabosti mišića

-ograničenom pokretljivošću i sposobnošću obavljanja aktivnosti dnevnog života

Desetodnevni ambulantni program post COVID-19 rehabilitacije uključuje:

- pregled specijalista interne medicine (spirometrija i UZV srca)

- pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

- deset dana fizikalne terapije u što spadaju: fizioterapeutska procjena, vježbe disanja, grupne vježbe svih dijelova tijela, sobni bicikl i sl.)

- kontrolni pregled specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Ciljevi post COVID-19 programa rehabilitacije su:

- rana mobilizacija i ponovno kretanje

- izvođenje jednostavnih vježbi

- neometani povratak aktivnostima svakodnevnog života

- oporavak pluća

- upravljanje gubitkom daha

- nošenje sa zamorom

- pronalaženje ravnoteže između aktivnosti i uzimanja odmora

Cijena post COVID-19 desetodnevnog programa rehabilitacije je:

  • 2004,18 kn / 266,00 €

*fiksni tečaj 1 EUR (€) =   7,53450 HRK