• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
  • Centrala: 023 / 206-050
  • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
  • Centrala
    023 / 206-050
  • Centralni upis pacijenata
    023 / 206-062
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Kardiološka ambulanta11.00 - 14.00
Ultrazvuk srca
Kardiološka ambulanta11.00 - 14.00
Ultrazvuk srca
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiološka ambulanta15.00 - 18.00
Ultrazvuk srca
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Kardiološka ambulanta11.00 - 14.00
Ultrazvuk srca
Kardiološka ambulanta11.00 - 14.00
Ultrazvuk srca
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiološka ambulanta15.00 - 18.00
Ultrazvuk srca
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
Click on the department name to get additional info